Landström och obalanskorrosion

(tillbaka)

I kraftnätet i Skandinavien uppstår det spänningsskillnader hos "jord" på olika ställen. Detta gör att en skyddsjordledare från en landströmsmatning har en lite annan spänning än den som är i vattnet runt en båt. Om skyddsjordade föremål i en båt kommer i kontakt med vattnet på ett eller annat sätt uppkommer en ström som skapar s.k. elektrolytisk korrosion på detaljen i vattnet. Om inget särskilt vidtages skall landströmmens skyddsjord enligt ISO 13297 av säkerhetsskäl anslutas till batteriminus och alltså motor och propeller. Jordpänningsskillnaden (kallas ibland obalansspänning) i Skandianviens urbergsområden är mycket större än vad den är nere i Europa, där marken leder ström bättre. Därför duger inte de s.k. "galvaniska isolatorer" eller "Zink-savers" som säljs där för båtar i skandinavien. En bra lösning på problemet är en s.k. "Isolertransformator". Nackdelen är att den är både dyr och tung.

Typkretsschema enligt ISO 13297

SKX:s tekniska nämnd kallade därför representanter för Elsäkerhetsverket, Transportstyrelsen och SBU för en genomgång av ISO 13297 med inriktning på att finna korrosionsminimerade och personsäkra lösningar. Resultatet blev några typkretsschema, se rapporten Typkretsschemor ISO 13297 SXK/SBU/Elsäk, Sjöfartsv.

Det enklaste av dessa är utrustad med tvåpolig 10 A dvärgbrytare, indikator för inkommande 230AC, samt en jordfelsbrytare för max 10mA felström. Detta värde är lägre än vad de vanliga 30mA jordfelsbrytarna har. Orsakerna är dessa:
- Människan tål 10 mA växelström utan skador under längre tid. Man tål bara 30mA utan skador mycket kort tid
- I en båtinstallation där man skapar en egen båtskyddsjord kan dålig isolering i en skyddsjordad apparat skapa krypström. Denna vill man upptäcka vid så lågt värde som möjligt.

Båttekniks Landströmscentral 2301-1 och Jordplåt 2301-2
2301-1
i kombination med en båtjordning motsvarar typkretsschema "Enfas, endast jordfelsbrytare". Dessa skall förbindas med varandra med en (typiskt minst 2,5 mm2, koppar) ledare med grön eller gröngul isolering. Jordplåten skall monteras under vattenlinjen utvändigt skrovet, lämplig plats kan vara i aktern där strömningen är turbulent i alla fall. Den skall inte vara målad, kopparn är beväxningsskyddad i sig. Man kan t.ex. montera den med en kombination av rostfri skruv och sikaflex. En skruv skall vara genomgående och dit ansluts sedan förbindningskabeln på insidan skrovet.
Enligt ISO13297 skall installation av 230 VAC landström göras av en "elkunnig person", och installationen skall isolations- och kretstestas innan den tas i drift. Se även
installationsanvisningen som medföljer 2301-2.
CE-certifikat

   

.

Principen för denna typ av installation är sk. TT-typ med jordfelsbrytare: