CE 2301-1, CE-certifikat för dvärgbrytare och jordfelsbrytare