En båtägare som har frågeställningar om Volvo Pentas 3-bladiga foldingpropeller har låtit göra en materialanalys av den legering som
använts. Frågan är om man kan använda denna utan dess offeranoder, för att dessa inte skall blockera de beväxningshämmande
kopparjonerna från legeringen, eller en påmålad kopparfärg.

Legeringen ser ut att ligga betydligt närmare Mässing än Brons i sin sammansättning, vilket gör att det är tveksamt att inte ha
dess offeranoder. Därmed ser den inte ut att gå att skydda mot påväxt av havstulpaner, annat än med påmålning av färg med kraftiga
gifter av annat slag. Synd på en i övrigt fin produkt.