PROPELLERKURVA

 (tillbaka)

 

För att snurra en propeller i vatten åtgår det ett vridande moment. Sambandet mellan varvtal och behov av motoreffekt som behövs är ungefärligen varvtalet i kubik. Dvs, att om man dubblar varvtalet så ökar effektbehovet till det 8-dubbla. För planande båtar ser propellerkurvan lite plattare ut. Se det övre diagrammet.

När man dimensionerar en propeller för en viss båt med en viss motor, så görs detta för att man skall kunna få ut motorns maxeffekt till propellern. Motorns maxeffekt finns oftast vid nära det högsta tillåtna varvtalet för motorn. Detta varvtal reduceras sedan i backslaget till motsvarande max propellervarvtal. Vid motorns maxeffekt har den ett visst vridmoment. Sambandet är: vridmoment x varvtal = effekt.

Propellern väljs sedan så att den bromsar med precis så mycket bromsmoment som propelleraxeln har maxeffektvridmoment, då blir det jämvikt vid motorns maxeffektvarvtal. I figuren visas denna punkt vid 3200 varv och aningen under 64Nm.

Om man vill köra saktare, stryper man gasen till motorn så den ger ett mycket mindre vridmoment, och en ny jämvikt mellan propellerbromsmoment och axelvridmoment inträffar fast nu vid ett lägre varvtal. Vridmomentbehovet för propellern är varvtal i kvadrat. En dubblering av varvtal medför 4 ggr så stort vridmomentbehov. Se nedre diagrammet.

Som framgår av vridmomentkurvorna har den visade dieselmotorn ett någorlunda liknande vridmoment över större delen av sitt varvtalsområde. Detta är typiskt för dieselmotorer. (För avgasturboladdade dito kan kurvan få en mera uttalad topp i mitten av varvtalsområdet.)

Observera hur enormt mycket större vridmoment marindieseln kan ge från tomgång och uppåt i förhållande till hur lite propellern behöver vid dessa lägre varvtal.

Momentkurvan på motorn har ändå en viss betydelse, tillsammans med motorns antal cylindrar. Flera cylindrar innebär ett motorn klara sig med lättare svänghjul. Detta och andra vikter på rörliga delar avgör hur fort motorn hinner varva upp från tomgång. Man vill gärna vill ha en motor som varvar upp snabbt för att man skall få så snabb respons som möjligt vid hamnmanövrer. Det känns trögt om motorn behöver flera sekunder innan den hinner varva upp vid korta fram/backmanövrer.

Många äldre motorer hade mycket tungt svänghjul för att underlätta manuell start med vev. De hade dessutom färre cylindrar. De kan behöver några ögonblick att varva upp.

De moderna motorerna har fler cylindrar och lätta svänghjul, men kan sällan handstartas, vare sig det medföljer vev eller ej - svänghjulet är för litet för att orka över kompressionen när man vevar för hand.