Baserat på aktuella fall, rekommenderas följande procedur om du måste anlita försäkringsbolaget för att få en båtskada reparerad på varv. (Rev1,020404)

Erfarenheter visar att många försäkringsbolag utnyttjar varv som tar genvägar vid reparationen. Dessa varv ger lägre anbudspriser än många av de seriösa. Konsekvensen för dig är då en båt som får ett lägre värde pga. amatörmässigt utseende och otillräcklig styrka i de reparerade partierna.

Följer du nedanstående procedur bör du få ett resultat som varken du eller båten behöver skämmas för:

A) Det är DU som väljer reparationsvarv, inte försäkringsbolaget. Allt enligt artikel i en båttidning (hoppas få fram tidning, nummer, samt namnet på den representant för försäkringsföreningen som uttalade sig).

B) Välj ett varv som rekommenderas av de auktoriserade båtbesiktningsmännen, se http://www.batbesiktningsmannen.org/. Ring och fråga dem om rekommenderade varv i din närhet.

C) Klarlägg med varvet och försäkringsbolaget att reparationen skall kunna godkännas av auktoriserad besiktningsman, med procedur enligt F).

D) Var extremt noga med att säkra att alla skador noteras med försäkringsbolagets skadereglerare. Det är vanligt att de hävdar att sprickig gelcoat inte skall åtgärdas 'båten är ju några år och du har ju sånt på andra ställen'. Bolaget är skyldigt att återställa även estetiska skador som uppstått vid skadetillfället så att båtens värde inte sjunker.

E) Se personligen till att varvet får ett komplett uppdrag av försäkringsbolaget att laga alla skador som noterades. (Du kan inte be varvet åtgärda något som inte försäkringsbolaget ger dem uppdrag att åtgärda)

F) Godkännandet skall ske i tre steg:

1) När alla skadade partier är färdigslipade, men innan ny plastning gjorts, görs en besiktning helst med fotografering. Härvid skall bl.a. reglerna som besiktningsmännen har för hur stor en bortslipning skall vara följas. Om skadan är t.ex. 5cm i längsta mått, skall bortslipningen ske 3x5=15 cm ifrån skadan, jämnt utfasat. Vissa varv har även en kompletterande tumregel, bortslipningen skall göras 20 ggr laminattjockleken. Dessutom skall fukthalten i det kvarvarande materialet mätas och vara tillräckligt låg.

2) Materialet som skall användas godkänns. (Rowing, matta etc. samt dess tillstånd) samt lokalen vad gäller fukt och temperatur.

3) Efter reparationen kontrollmäts plastningar vad gäller fukthalt, homogenitet.

G) Enligt köplagen gäller att: Om varvet inte gör alla reparationer, eller några punkter inte kan godkännas (sådant är vanskligt att få gehör för utan att en auktoriserad besiktningsman gör mätningen/ger utlåtandet) skall varvet ges skälig möjlighet att inom skälig tid korrigera bristerna. Om de misslyckas med detta, har du rätt att vända dig till annan instans för att få korrigering. Kostnaderna för detta har du då rätt att kräva av varvet.

H) Skulle av olika skäl försäkringsbolaget ha krävt att visst varv skall göra reparationen, och bristerna inte skäligen korrigeras så annan instans utför korrigeringarna som i G), kräver man ut korrigeringskostnaden av försäkringsbolaget.

När alltihop är klart så har du både en fullvärdig båt igen, och dessutom en dokumentation (ev. med foton) som visar att allt är helt OK om du behöver sälja den någon gång. Om du inte följer råden ovan har du antagligen varken eller.