Rättelse till Sida 37. Fel densitetsvärden för temperatur 0 °C.

Klipp ur nedanstående och klistra över motsvarande i boken:

Batteriets Laddning Mätt Elektrolytdensitet,
g/cm3 vid 20 °C
Mätt Elektrolytdensitet,
g/cm3 vid 0 °C
Batteriets vilospänning V
(strömlöst)
 100%  1,28  1,30  12,72
 75%  1,25  1,27  12,54
 50%  1,22  1,24  12,36
 25%  1,19  1,21  12,18
 Urladdat  1,13  1,15  11,82

Rättelse till Sida 202. Översta delen av sidan byts till:

 Standard för Landström ombord, ISO 13297:2000
 De nya EU-bestämmelserna innebär bl.a. att det inte är Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrif-
 ter som gäller ombord, utan den följande standardens. Här följer ett sammandrag av kraven på
 en elanläggning som ställs inom EU-direktivet för fritidsbåter:
  "Båtar - Elsystem - Växelströmsanläggningar (ISO 13297:2000):

Rättelser-kompletteringar till Sida 146-148, Exempel på tillåtna
Landströmsinstallationer etc.

Utöver de visade, kan de som redovisas på: http://batteknik.se/2010/Landstr%F6mRev3.pdf
också användas, vilket medför mindre risk för korrosion utan isolationstransformator.