OMBYGGNAD AV SUFA-system

Endast panelplasten är kvar från SUFA. De nya vippomkopplarna är av standardtyp och kan köpas från mängder med olika leverantörer och passar i 12mm hål. Alla är tvåpoliga, så att både plus och minus bryts. Detta minimerar risken för krypströmmar och att störningar från emotorer, ekolod mm. fångas upp och leds runt via ett sammanhängande minuskabelnät i båten. Endast det som för ögonblicket behövs är inkopplat.

SUFA:s volt- och amperemeter har bytts ut mot våra egna LCD-modeller.

Voltmetern är kopplad direkt mot batteripolerna med en egen liten säkring och visar spänningen där oavsett läget på alla brytare i hela båten och alla spänningsfall. Den drar 1.5 mA, vilket är försumbart jämfört med batteriets egen självurladdning även under en hel säsong.

Amperemetern är kopplad efter huvudbrytaren, vilket innebär att den visar någonting (eventuellt 0.00) om elpanelen har spänning fram till sig eller ej. Den utnyttjar en kabelshunt på 35mm2, kalibrerad längd på c:a 2m. Kabelshunten sitter mellan batteriminuspolen och första huvudbrytaren. (en sådan kabel behövs i alla fall, och man behöver inte lägga till ytterligare ett spänningsfall för en egen shunt).

I orginal har SUFA en överströms- och underspänningsmodulen "Autobat" som sitter före alla individuella brytares säkringar. Men Autobat är så snabb att den löser ut hela panelen för nästan alla enkilda fel. Detta innebär att man inte får selektivitet i systemet, (att bara den felaktiga kretsen bryts) och är mycket olämpligt. En annan nackdel är att det inte räcker att slå till en huvudbrytare, man måste dessutom återställa Autobat efter var gång man slår till huvudbrytare.

Tidigare säkringssystem helt borttaget och ersatt av en separat säkringspanel monterad intill i ett garderobsskott. OBS: Säkringarna är märkta och sitter geometriskt lika som alla panelbrytarna. Man kan alltså se på elpanelens brytare och sen känna med handen i garderoben: "tredje raden, fjärde säkringen" Även dessa sitter i monteringshål på 12mm, och man kan även använda säkringshållare för smältsäkringar av glasrörstyp från olika tillverkare.