KALIBRERING AV SILVAS (NEXUS) VNIDGIVARE

Silva Star, som är en av Sivas halvgamla vindinstrument är kompatibel med den ännu äldre masttoppsgivaren från Silva 4000. Problemet är att den gamla 4000-mastgivarens individuella kalibrerdata som tidigare angavs som ett antal anonyma parametrar, numera ställs in som felvärden vid olika gradtal. Och dessa värden finns inte tillgängliga för en gammal givare. Sommaren seglingar hade visat att avsaknaden av korrekt kalibrering gjorde det omöjligt att få symmetriska data för olika bogar, oavsett andra offset-inställningar etc., och oavsett att, av mänskligt att döma, via Windex, vattenfart mm, båten nu tack vare förra vinterns kölprofilspackling seglar bra och rimligt symmetriskt på olika bogar.
 Att mäta är att veta. Och bara den som har örnkoll på sina instruments kalibrering vet på riktigt....  
   

Så nu har vinterns vindinstrumentkalibrering gjorts. Vindgivaren har totaldemonterats. Kullagren har rengjorts i varm fotogen, sen i vatten och diskmedel. Sen smorts med tunn symaskinsolja. Masttoppskretskortet har kontrollerats för korrosion, och sen skyddslackats med elektronik-lack. Ving-propellern har balanserats med tunn rostrfi ståltråd lindad runt ena bladbenet så att bladen väger lika mycket och så att den stannar i vilket läge som helst även då man vickar den försiktig hit och dit.

Sen kopplades det hela upp i bänk. En tunn plåtbit med ett hål i kanten skruvades fast av en av de små fästskruvarna i fasta givarhuset för att ge lite friktion mot rörliga huset och hålla fast riktningarna när en hårtork fick sätta igång propellern. De olika vinklarna ställdes in och deras felvisning noterades. Silvas vindinstrumement visar bara vinklar då givaren snurrar.

Visningsinstruments kalibrerparametrar nollställdes som för en perfekt linjär givare:

Star Verklig Kalibrervärde
Param vinkel vinkel
C55 000 000
C56 045 045
C57 090 090
C58 135 135
C59 180 180
C60 225 225
C61 270 270
C62 315 315

Under givaren tejpades ett papper upp med de olika vinklarna noggrant inritade. Sen noterades alla de visade vinklarna på instrumentet:

Verklig visad
000 015
045 058
090 093
135 147
180 -169 (191)
225 -132 (228)
270 -088 (272)
315 -038 (322)

Silva anger korrigeringsfaktorerna så att från verkliga värdet dra bort felvisningen, och sen mata in detta skillnadsvärde, alltså:

Star Verklig.... Kalibrervärde
Param vinkel ......vinkel
C55 000 345 (till negativa värden adderas 360 grader)
C56 045 032 (45+(45-58))= 32
C57 090 087 osv
C58 135 123
C59 180 169
C60 225 222
C61 270 268
C62 315 308

Slutkontroll visade att med dessa parametrar inställda så visade systemet så exakta värden man kan begära, och minst lika bra (och troligen bättre) än Silvas specifikationer, som säger +/- 1.5 grader efter kalibrering.